Vogel begrippen


Wat wordt bij vogels bedoeld met:
 1-0 = man

 0-1 = pop (vrouwtje)

 1-1 = man en pop, koppel, paar, stel.

 Beurs = gelegenheid waar vogels en hun aanverwante artikelen verhandeld worden

 Broedrijp = geslachtsrijp (bij Caiques meestal tussen de 3 en 6 jaar oude vogels)

 Breekring = een ring die 1 x , dus ook bij een volwassen vogel aangedaan kan worden en als het goed is, bij een 2e gebruik kapot breekt.

 E.K. = Eigenkweek. Dit betreft een vogel die door de ouders als natuurbroed vogel is gekweekt. Dus geen vogel die op kunstmatige wijze zoals bijvoorbeeld een broedmachine, hand opfok of iets dergelijks is gekweekt.

 Enkeling = enkele vogel

 Gesekst = Is een geslacht bepaling van een vogel door middel van bijvoorbeeld DNA onderzoek, endoscopisch


 Handtam = Is een vogel welke over het algemeen, door het ingrijpen van de mens, kunstmatig is groot gebracht. Ook wel "pappen" genoemd.  

 Klikken = 2 of meerdere vogels die het goed met elkaar kunnen vinden.

 Kweeknummer = Dit is een uniek nummer wat door een vogelbond verstrekt wordt aan de kweker. Dit unieke nummer is terug te vinden op de ring.

 Kweekstel = een koppel wat zelf haar eigen gelegde bevruchte eieren uitbroed en hun eigen jonge groot brengt tot dat deze zelfstandig zijn.


 (noot  !!!
Soms zie je vogels te koop : 

 als kweekstel waarvan de pop nog nooit 1 ei gelegd heeft en de man nog nooit iets bevrucht heeft en die zelfs de geslachtsrijpe   leeftijd nog niet gehaald hebben. 

- het goed met elkaar kunnen vinden, van vaak 2 vogels (man en pop) die
  nog niet geslachtsrijp zijn MOGEN NOG GEEN KWEEKSTEL GENOEMD WORDEN.) Dit is gewoon man en pop, koppel, paar of een    stel. Het kan een stel zijn waarmee men hoopt te gaan kweken, maar dat is totaal iets anders.


 Lijnen teelt = op de juiste wijze gebruik maken van de inteeltmethode.

 Natuurbroed = een vogel die door de ouders op een zo’n natuurlijk mogelijke manier is gekweekt. Dus geen hand opfok.

 Mutant = Een kleur afwijking welke het resultaat is van een mutatie.

 Onverwant = geen familie van elkaar.
 
 Open ring = een ring die altijd, dus ook bij een volwassen vogel aangedaan kan worden.

 Pleegouders = een koppel wat de bevruchte eieren van een ander stel uitbroed en of/ de jonge van een ander stel groot brengt (mogelijk samen met hun eigen jong) tot dat deze zelfstandig zijn.

 Ring = Bij vogels hoort dit een gesloten, goed passende, voet/poot ring te zijn die aangedaan is bij de vogel toen deze nog niet volgroeid was ( bij Caiques meestal als ze rond de 15 dagen oud zijn met 8 mm ring) en die als de vogel volgroeid is niet meer op een normale manier af gedaan kan worden.

 Split = / Dit is een vogel welke een bepaalde kleur vererft maar deze bij zichzelf niet laat zien.

 Stamboom = een overzicht van voorouders.

 Standaard eisen = Dit is een omschrijving van het ideaal beeld, door een bond of organisatie uitgegeven, van een bepaalde vogelsoort. Deze wordt als leidraad door de keurmeester gebruikt. Ze omschrijven de eisen waar een vogel zoveel mogelijk aan moet voldoen op een Tentoonstelling of Show.

 TT = Tentoonstelling of show die door een club, vereniging of bond georganiseerd wordt.

 Verwant = familie van elkaar.

 Wildkleur = De kleur zoals die oorspronkelijk in de natuur voorkomt

Maak jouw eigen website met JouwWeb