Kweek


 Kweek:

De Broedrijpheid van de Caique loopt sterk uiteen. We hebben er gehad die met 3 jaar al bevruchte eieren legden, maar we hebben er ook waar we 6 jaar op moesten wachten. Beide koppels kregen voor zover we ons herinneren de zelfde verzorging.   
Ik vind de Groendij en de Pallida niet de meest makkelijke van de Caiques om mee te kweken.  Als we een goed kweekstel hebben gaat het over het algemeen zeer goed.  Ik vind Caiques de beste verzorgers van hun kroost. Wij hebben met verschillende Caiques koppels in verschillende ruimtes gekweekt. Maar over het algemeen gaat dit in zogenaamde kuubs kooien (m3 kooien) goed. Indien mogelijk plaatsen we de vogels zo dat ze de soortgenoten wel kunnen horen maar niet kunnen zien. Over het algemeen wanneer de vogels eieren hebben broed de pop meestal vanaf het 2e of 3e ei. 7 dagen later kunnen we dan met bijvoorbeeld met een "schouw lampje" zien of de eieren bevrucht zijn. Weer 28 dagen na de start van het broeden cq op de eieren zitten van de pop mogen we dan het 1e jong verwachten. Ongeveer 15 dagen na uitkomst van de jonge kunnen we dan de jonge Caiques ringen. DNA veertjes trekken kan dan ongeveer 46 dagen na de geboorte van de jonge vogels. Als de jonge ongeveer 66 dagen oud zijn kunnen we verwachten dat ze het blok gaan verlaten en uitvliegen. Als de jonge ongeveer 100 dagen oud zijn kunnen ze als zelfstandig worden beschouwd. 

Broedblok:
Caiques zijn niet echt kieskeurig in welk blok we geven. Wij hebben in zowel horizontale als verticale blokken goede resultaten behaald. Om praktische redenen gebruiken we tegenwoordig verticale blokken (zie Download Tekening onderin)

Algemeen:

!!! Let op RINGMAAT: Bijna alle verenigingen schrijven als ringmaat voor Caiques 7 mm voor

Wij en anderen, die ook in CAIQUES gespecialiseerd zijn, hebben ondervonden dat dit soms te klein is (ingroei van
 poot).

WIJ ADVISEREN om 8 mm ringen te gebruiken . (de ervaring heeft geleerd dat dit bij Caiques geen RVS ring hoeft te zijn.)

Dit is dus niet in overeenkomst met sommige bonden, houd u daar rekening mee als u TT wilt spelen.

Wij laten van onze jonge vogels, door een gerenommeerd bedrijf, het geslacht bepalen via DNA. We doen dit bij voorkeur in de periode tussen het krijgen van veertjes en niet later dan14 dagen voor het uitvliegen, anders lopen we het risico dat de jonge te vroeg uit het blok komen. Deze methode heeft als voordeel dat er geen jonge uitgevangen (stress) moeten worden, we kunnen ze zo uit het blok halen en weer terug na veertjes trekken.(Nadeel is mogelijk hogere kosten,omdat we geen grote aantallen tegelijk kunnen laten onderzoeken)

Wanneer onze jonge Caiques zelfstandig zijn (na ongeveer 100 dagen) proberen wij ze met 6 tot 8 jonge vogels tegelijk (afhankelijk van de ruimte) in een rennetje te plaatsen. Dit is goed voor hun ontwikkeling zoals sociaal gedrag en ze worden dan nog vertrouwder met hun verzorger.
Bovendien is het prachtig om te zien hoe de jongen met elkaar spelen.

Wanneer de Caiques broedrijp zijn is dit vaak te merken aan de apparte piepgeluiden die ze in het blok maken, als ze dan ook nog minder gaan eten kun je er zo goed als zeker van zijn dat de pop een "zwangere" buik krijgt en er eieren volgen.

behaald. Om praktische redenen gebruiken we tegenwoordig verticale blokken (zie Download Tekening onderin)