deze foto komt van internet

Verschillende Soorten Caiques

Pionites is een geslacht van vogels uit de familie Papegaaien (Psittacidae).

PAPEGAAIEN

Caiques - Pionites

De Caique is ongeveer 23 cm groot en behoort daarmee tot de middel grote papegaaien


Van de Caiques zijn totaal 5 verschillende soorten bekend namelijk de:

Naam Wetenschappelijke Naam
Geeldij Caique Pionites leucogaster xanthomeria
Groendij Caique Pionites leucogaster leucogaster
Pallida Caique Pionites melanocephalus pallida
Xanthurus Caique Pionites leucogaster xanthurus
Zwartkop Caique Pionites melanocephalus melanocephalus

Soorten

Bij de caiques worden 2 soorten ondersonderscheiden, te weten:

Zwartkop caique - Pionites melanocephala melanocephala

Witbuik of Roestkop caique - Pionites leucogaster leucogaster

 

Zwartkopcaique - Pionites melanocephala
Bij de zwartkop caique worden twee soorten onderscheiden, te weten:

Pionites melanocephala melanocephala - Zwartkop Caique

Pionites melanocephala pallida - Pallida Caique

Zwartkop Caique - Pionites m. melanocephala

Formaat: 23 cm.

Geslachtsonderscheid: tussen beide geslachten bestaat geen uiterlijk waarneembaar verschil.

Man en pop: de hoofdkleur is groen. Het voorhoofd, de schedel en de nek zijn zwart. De teugel en de tekening onder het oog zijn groen. De wangen, de hals en de nekband, de dijen en de flanken zijn oranje. De borst en de buik zijn wit tot crèmekleurig. De handpennen zijn violetblauw. De staart is aan de onderzijde zwart en olijfgeel en heeft aan de uiteinden een gele punt. De snavel is zwart. De naakte oogring is donkergrijs. De iris is rood en de poten zijn donkergrijs tot zwart.

Pallida Caique - Pionites melanocephala pallida

Formaat: 23 cm.

Geslachtsonderscheid: als bij de nominaatvorm.

Man en pop: als de nominaat vorm, maar de oranje gekleurde veervelden op de dijen zijn bij deze ondersoort geel. De buik en de borst zijn witachtig van kleur.

 

Bij de witbuikcaique worden drie ondersoorten onderscheiden, te weten:

Pionites leucogaster leucogaster - Groendij Caique

Pionites leucogaster xanthurus - Geelstaart Caique

Pionites leucogaster xanthomeria - Geeldij Caique

Groendij Caique - Pionites l. leucogaster

Formaat: 23 cm.

Geslachtsonderscheid: tussen beide geslachten bestaat geen uiterlijk waarneembaar verschil.

Man en pop: de hoofdkleur is groen. Het voorhoofd, de schedel, de nek en het gebied rond de oren is oranje gekleurd. De wangen en de hals zijn geel. De borst en de buik zijn crèmewit. De onderstaartdekveren zijn geel en de handpennen violetblauw. Rugen vleugeldek zijn groen evenals de bovenzijde van de staart en de dijen. De onderzijde van de staart is zwartachtig. De snavel is hoornkleurig. De naakte oogring is wit. De iris is rood en de poten zijn licht van kleur (bij jonge vogels nog donker).

Geelstaart Caique - Pionites leucogaster xanthurus

Formaat: 23 cm.

Geslachtsonderscheid: als bij de nominaatvorm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar in het geheel bleker van kleur, vooral op de kroon en in de nek. De dijen, de flanken, de onderstaartdekveren en de boven- en onderzijde van de staart zijn geel. De stuit en de bovenstaartdekveren zijn geel met hier en daar wat groen.

VERSCHILLEN TUSSEN DE SOORTEN CAIQUES IN EEN OOGWENK
ZWARTKOP GEELDIJ GROENDIJ PALLIDA XANTHURUS
KOPKLEUR Zwart Oranje Oranje Zwart Oranje
veel voorkomend fouten zwart tussen het oranje zwart tussen het oranje oranje tussenhet zwart ?
POOTKLEUR donker Grijs tot Zwart Vleeskleurig Licht donker Grijs tot Zwart Licht
veel voorkomende fouten Bonte pootkleur Bonte pootkleur, te licht of te zwart Bonte pootkleur (trekt vaak helemaal weg) Te lichte poten Bonte pootkleur
NAGELKLEUR Zwart Vlees kleurig naar de punt donkerder uitlopend Licht Zwart Licht
veel voorkomende fouten Lichte nagel(s) Te zwart of te licht Bont Lichte nagel(s) ?
DIJKLEUR Oranje- Gelig Geel Groen Helder Geel Geel
veel voorkomende fouten te warme Gele dij kleur
Algemene veel voorkomende fouten te lichte poten en lichte nagel(s) zwarte veren in de kop. rond het oog niet zuiver van kleur. Te donkere pootkleur. zwarte veren in de kop. te donkere pootkleur. zwarte nagel(s). bont vorming in de bevedering te warme Gele dij kleur Bonte pootkleur

Bovenstaande Tabel laat in een korte omschrijving zien wat de kleur moet zijn bij een raszuivere vogel.

Aantal soorten – ondersoorten

Voor zover ons bekend zijn er 5 soorten Caiques zoals hierboven in de Tabel aangegeven. 

!!! WANNEER U EEN WAT DUIDELIJKER OVERZICHT WILT VAN DE SOORTEN STUUR DAN EEN BERICHTJE MET VERZOEK OM DE LIJST BIJ CONTACT                                                                    Het lukt mij niet om dit op deze site op een duidelijke manier neer te zetten.                                                                                                                                                                      

Er zijn ook mensen welke beweren dat er 7 soorten zijn.                                                                 

De 2 extra soorten zouden dan te onderscheiden zijn door een gelige buik in plaats van een witte. Ik denk dat hier sprake is van een misverstand en dat de vogels met een gelige buik, borst bijna altijd jonge vogels zijn die bij het volwassen worden witter worden. Een enkele keer zou het, in verband mogelijk met de voeding, voor kunnen komen dat de buik, borst gelig blijft.  Bij het voeren van voldoende en gevarieerd fruit denk ik dat de vogels mooi wit worden/ blijven.